Sennix Oy – leanisti kehittävä

Sennix Oy on liiketoiminnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta pohjautuu lean-ajatteluun.

Monipuoliset asiantuntijapalvelut kokeneelta lean-konsultilta

Kokeneena lean-konsulttina missioni on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään yritystoiminnan prosesseja, toimintatapoja ja metodeja palvelemaan sekä asiakkaan tarpeita että yrityksen sisäistä toimintaa.

Työni perustuu lean-ajatteluun ja käytössäni on monipuoliset työkalut ja menetelmät yritysten toimintojen kehittämiseen tuotannosta johtotehtäviin. Tavoitteeni on auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa tavalla, joka vähentää turhaa työtä ja tukee yhdessä tekemistä, samalla luoden asiakkaalle lisäarvoa.

Autan myös yrityksenne palveluiden digitalisointiin ja datan hyödyntämiseen liittyvissä hankkeissa. Ohjaan ja tuen ensiaskelien ottamisessa kuin myös olemassa olevien digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Olen asiantuntija myös muutoksen suunnittelussa ja läpiviennissä, toiminnan tehostamisessa sekä muutosjohtamisessa. Minulla on osaamista ja kokemusta myös RFID-teknologian hyödyntämisessä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Tutustu palveluihini.

Sennix-Oy-Marjut-Kotonen-lean-consulting

Leanin avulla tehostat työtäsi ja tuotat lisää arvoa asiakkaallesi

Lean-ajattelu keskittyy lisäämään yrityksen tuottamaa arvoa asiakkaalle parantamalla työn tehokkuutta ja minimoimalla sen hukkaa. Leanin toimintatavoista ja työkaluista hyötyvät kaikenkokoiset organisaatiot kaikilta toimialoilta. Niiden avulla työhon luodaan prosesseja, jotka tarjoavat asiakkaalle lisäarvoa ja tukevat käytännönläheistä ja tehokasta työskentelyä. Lean pohjautuu yhteistyön voimaan ja toiminnan jatkuvaan tehostamiseen.

Kerro yrityksesi tarpeista ja ota yhteyttä.

Sennix-Oy-Leanin-avulla-tehostat-työtäsi

Älä anna yrityksesi työpanoksen valua hukkaan!

Asiantuntijapalvelut

Lean-hyppy jatkuvaan kehitykseen ja kestävään kasvuun

Teen kehitystyötä käytännönläheisesti. Tulen tapaamaan teitä paikan päälle ja määritän kanssanne yrityksen haasteet. Mittaan, analysoin, kehitän toimintaa ja vakiinnutan yritykseenne uuden, tehokkaamman tavan toimia.

Ohjaan yritystänne kokonaisvaltaisesti kouluttamalla, fasilitoimalla ja valmentamalla. Käytän työssäni leanin työkaluja ja menetelmiä laajasti, kyseisen kehittämiskohteen tarpeiden mukaisesti. Teen kehittämistyötä yhteistyössä henkilöstösi kanssa, jotta oma organisaatiosi oppii ja sisäistää uuden tavan toimia. Varmistan, että uusi toimintatapa vakiintuu käyttöön pysyvästi.

Leanin menetelmien avulla henkilöstö oppii tekemään jatkuvia parannuksia toimintaan, yhteistyötaidot kehittyvät ja koko tiimi oppii uutta. Innovointi sekä tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen on yritykselle elintärkeää. Lean antaa kehitystyölle erinomaiset työkalut ja yhdessä tiiminä tekemällä ja oppimalla henkilöstön osaaminen kasvaa ja työpanos tehostuu.

Kerro yrityksesi tarpeista ja ota yhteyttä.

Teknologia ja data menestyksen ytimessä

Sennix Oy - asiantuntijaverkko liiketoimintasi kehittämiseen

Palveluiden digitalisointi ja teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa

Digitalisaatio ja jatkuvasti kehittyvä teknologia tarjoavat yrityksille loistavia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja lisäarvon tarjoamiseen asiakkaalle. Edellytyksenä on, että yritys osaa niitä hyödyntää omalle toiminnalleen suotuisalla tavalla. Lean-asiantuntijana autan yritystä palveluiden digitalisoinnissa sekä teknologian ja datan hyödyntämisessä liiketoiminnassa tavalla, joka lisää työn tehoa ja tehostaa asiakkaan palvelulupausta.

Autan yrityksen prosessien virtaviivaistamisessa, kun se ottaa käyttöönsä uuden ohjelmiston, järjestelmän tai teknologian. Autan yritystä saamaan kaiken hyödyn irti uudesta investoinnista nopeasti ja luotettavasti. Muutoksen läpivienti ja johtaminen ovat avainasioita, kun yritys haluaa onnistua uuden ohjelman tai teknologian käyttöönotossa. Uusien prosessien kehittäminen ja käyttöönotto vaatii selkeää ohjeistusta sekä vanhoista työskentelytavoista irti päästämistä.

Materiaalikatselmuksilla materiaalivirrat hallintaan

Olen Motivan hyväksymä materiaalikatselmoija.
Materiaalitehokkuuden parantaminen tuo teollisuusyrityksille merkittäviä, jopa miljoonaluokan säästöjä ja pienentää yrityksen ympäristökuormitusta. Parhaiten yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin päästään kiinni materiaalikatselmuksella, jonka tekee siihen koulutettu katselmoija.

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Lisätietoja materiaalikatselmuksesta: motiva.fi

Lisätietoa rahoituksesta: Materiaalikatselmus (Business Finland)

Kerro yrityksesi tarpeista ja ota yhteyttä.

Motiva - Materiaalikatselmus logo

Datan hyödyntäminen johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä

Prosessien kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen ovat loistavia keinoja toiminnan parantamiseen. Miten yritys voi kuitenkaan varmistua siitä, että niiden positiiviset vaikutukset heijastuvat liiketoiminnallisiin tavoitteisiin? Toiminnan kehittämisen todellista arvoa on mahdotonta mitata ilman dataa. Tiedonhallintaa, mittareita ja analytiikkaa hyödyntämällä yritys kykenee tekemään liiketoiminnan kannalta parempia päätöksiä ja kehittämään toimintaansa.

Nykypäivänä yritykset saavat toiminnastaan valtavan määrän erilaista dataa ja siksi onkin tärkeää tietää, millainen data on mittaamisen arvoista tavoitteiden saavuttamisessa. Data täytyy huomioida siis jo prosessien suunnitteluvaiheessa. Autan yritystä tavoitteiden asettamisessa, datan hyödyntämisessä sekä tärkeiden pohjatöiden tekemisessä.

Sennx-Oy---Datan-hyödyntäminen-johtamisessa

Datan hyödyntäminen johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä

Prosessien kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen ovat loistavia keinoja toiminnan parantamiseen. Miten yritys voi kuitenkaan varmistua siitä, että niiden positiiviset vaikutukset heijastuvat liiketoiminnallisiin tavoitteisiin? Toiminnan kehittämisen todellista arvoa on mahdotonta mitata ilman dataa. Tiedonhallintaa, mittareita ja analytiikkaa hyödyntämällä yritys kykenee tekemään liiketoiminnan kannalta parempia päätöksiä ja kehittämään toimintaansa.

Nykypäivänä yritykset saavat toiminnastaan valtavan määrän erilaista dataa ja siksi onkin tärkeää tietää, millainen data on mittaamisen arvoista tavoitteiden saavuttamisessa. Data täytyy huomioida siis jo prosessien suunnitteluvaiheessa. Autan yritystä tavoitteiden asettamisessa, datan hyödyntämisessä sekä tärkeiden pohjatöiden tekemisessä.

Asiakaskokemus kuntoon leanin ja palvelumuotoilun keinoin

Asiakaskokemus ja asiakaslähtöisyys ovat prosessisuunnittelussa avainasemassa. Liiketoimintaprosessien kehittämisen ytimessä ovat myös tietojohtamisen tarpeet ja valitun teknologian vaikutus kehittämiseen

Sekä lean että palvelumuotoilu tarjoavat erinomaisia työkaluja ja menetelmiä prosessien kehittämiseen.

Tarvitsetko kokeneen fasilitoijan yhteiskehittämiseen tai apua ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon? Ota yhteyttä.

Sennix-Oy-lean-consulting-monipuoliset-asiantuntijapalvelut
Sennix-Oy---Lean-Start

Useiden yrityksien tarpeisiin vastaa muun muassa Lean Start-paketti, jonka kokosimme yhteistyössä Saanto Oy:n perustajan Toni Niirasen kanssa.

Lean Start-paketin tavoitteet

 • osallistujat omaksuvat lean-ajattelun perusteet.
 • tiimille muodostuu yhteinen ymmärrys ja termistö leanista.
 • osallistujat tutustuvat yleisimmin käytettyihin lean-menetelmiin.
 • tiimi oppii käyttämään yhtä leanin työkalua, esimerkiksi arvovirtakuvausta ja käyttämään sitä kehittämisen pohjana.

"Sitä saatiin, mitä haluttiin!"

Logistiikkayrityksen johtaja

Tietoa minusta

Marjut Kotonen

Lean-asiantuntija
Sertifioitu Lean Six Sigma Green Belt, Aalto E.E.
Executive MBA, Jyväskylän Yliopisto

Asiantunteva kumppanisi liiketoiminnan kehitysprojekteissa

Olen Marjut, luotettava kumppanisi monipuolisissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa. Autan kaikenkokoisia yrityksiä ja yhteisöjä lean-ajattelun mukaisesti liiketoiminnan kehittämisessä, digitaalisissa kehitysprojekteissa, muutosjohtamisessa sekä projektinhallinnassa. Kehittämistyöni ja osaamiseni perustuvat lean-ajatteluun ja Six Sigma -menetelmiin.

Koen olevani onnekas, sillä olen saanut toimia liiketoiminnan kehitystyössä yli 20 vuotta, pienistä parannuksista vuosia kestäneisiin, kokonaisvaltaisiin kehityshankkeisiin. Monipuolinen kehittämistyö on aina ollut mielestäni palkitsevaa ja hauskaa, mutta vasta sisäistettyäni lean-ajattelun ymmärsin jatkuvan kehittämisen ja oppimisen luoman arvon yrityksille. Jatkuva oppiminen, tiiminä tekeminen ilman osastojen välisiä siiloja ja toisen kunnioittaminen ovat sekä lean-filosofian että omien arvojeni ydintä. Oikeanlaisten työkalujen ja metodien avulla muutosjohtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Olipa haasteena prosessien kehittäminen, uuden ohjelman tai teknologian käyttöönotto tai datan hyödyntäminen liiketoiminnassa, leanista löytyy oikea ratkaisu.

Vahvuuksiini kuuluu kyky viedä menestyksekkäästi läpi erilaisia hankkeita ja projekteja innovoinnista tuotantoon asti. Sennixin arvojen mukaisesti teen työni aina aikataulussa, tehokkaasti ja mikä tärkeintä, ilon ja yhteistyön kautta. Kiertotalous ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä asioita, jotka huomioin aina työssäni. Yhdessä tiiminä tekeminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat minulle luontainen tapa työskennellä.

Minä olen löytänyt oman polkuni, jota pitkin on hyvä kulkea kohti parempaa työelämää. Nyt missioni on ohjata myös asiakkaani sille polulle.

Sennix-Oy-Marjut-Kotonen

Yhteystiedot

Sennix Oy

Koutintie 8, 01900 Nurmijärvi

Y-tunnus 3096338-5

Marjut Kotonen

050 406 8682

marjut.kotonen@sennix.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutusosoite: 003730963385

Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487)

 

Lean thinking

  Nimi *

  Sähköposti *

  Puhelinnumero

  Yritys

  Aihe

  Viesti *